Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím

9700 Szombathely , Széll k u. 4.

Telefon

• Intézményvezető: Kulcsár Lászlóné Tel.: 94/505-418, 94/312-977

• Intézményvezető-helyettes, gondozási körzetek szakmai vezetője:

Dénes Tímea Tel.: 94/511-461

• Vezető családgondozó: Horváth Adrien Tel.: 94/512-793

• Gazdasági vezető: Szucsányiné Szabó Anikó Tel.: 94/505-321

Tel. és fax: 94/314-653

• Munkaügyi előadó: Nagyné Szabó Andrea Tel.: 94/505-379

• Varga Ildikó csoportvezető Tel.: 94/505-429

• Kergyikné Léránt Erika foglalkoztatás- és programszervező Tel.: 94/505-429

• Dériné Szabó Mária mentálhigiénés munkatárs Tel.: 94/505-429

• Dr. Jójárt Ágnes Szilvia jogász

SZOLGÁLTATÁSAINK ALAPSZOLGÁLTATÁS, ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN: Étkeztetés, házi segítségnyújtás,

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása (idősek klubjai), családsegítés,

adósságkezelés, gyermekjóléti szolgáltatás, Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek ellátása.

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS KERETÉBEN: Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás (Gondozóház)

I. sz. GONDOZÁSI KÖRZET Széll K. u. 4. Tel.: 94/511-460, 94/505-315 E-mail: [email protected]

Körzetvezető: Baumanné Foki Zsuzsanna

• IV. számú Idősek Klubja Barátság u. 22. Tel.: 94/314-574 E-mail: [email protected]

Klubvezető: Ujvári Andrea

• V. számú Idősek Klubja Pozsony u. 47. Tel.: 94/500-501 E-mail: [email protected]

Klubvezető: Pálné Németh Adrienn

• Időskorúak Gondozóháza Pozsony u. 47. Tel./Fax: 94/311-696 E-mail: [email protected]

Gondozóház vezető: Szanyi Mónika

II. sz. GONDOZÁSI KÖRZET és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Karmelita u. 2/C

Tel.: 94/330-757 E-mail: [email protected] Körzetvezető: Horváth Judit

• II. számú Idősek Klubja Karmelita u. 2/C. Tel.: 94/314-185 E-mail: [email protected]

Klubvezető: Horváth Judit

III. sz. GONDOZÁSI KÖRZET Gagarin u. 24. Tel.: 94/501-240, 94/510-285 Fax: 94/501-241

E-mail: [email protected] Körzetvezető: Radakovics Bernadett

• I. számú Idősek Klubja Gagarin u. 24. Tel.: 94/510-284, 94/314-645 E-mail: [email protected]

Klubvezető: Meskó-Csépány Zsanett

• III. számú Idősek Klubja Váci Mihály u. 1–3. Tel.: 94/311-320 E-mail: [email protected]

Klubvezető: Szegedi Marietta

IV. sz. GONDOZÁSI KÖRZET Szőllősi sétány 36. Tel. és fax: 94/501-278 E-mail: [email protected]

Körzetvezető: Hende Tamásné

I. SZÁMÚ CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT Szőllősi stny. 36. Tel.: 94/501-612; Tel. és fax: 94/501-613

E-mail: [email protected]

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT I. SZÁMÚ TERÜLETI IRODÁJA Szőllősi stny. 36. Tel.: 94/501-612

Szolgálatvezető: Horváth Adrien Tel.: 94/512-793

Szolgálatvezető-helyettes: Dr. Sudárné Zsigmond Zsuzsanna Tel. és fax: 94/501-613

II. SZÁMÚ CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT Domonkos u. 5. Tel.: 94/512-796, 94/512-792

E-mail: [email protected]

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT II. SZÁMÚ TERÜLETI IRODÁJA Domonkos u. 5. Tel.: 94/512-797 Fax: 94/512-791

Szolgálatvezető: Sátori Margit Tel.: 94/512-796

• Adósságkezelési szolgáltatás Tel.: 94/512-794

III. SZÁMÚ CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT Kodály Z. u. 4. Tel. és fax: 94/331-375 E-mail: [email protected]

GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT III. SZÁMÚ TERÜLETI IRODÁJA Nagy L. u. 20. Tel.: 94/501-557

E-mail: [email protected] Szolgálatvezető: Tóth Tímea Tel.: 94/331-375

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA Paragvári u. 86. Tel. és fax: 94/501-673, Tel.: 94/501-672

E-mail: [email protected]

9700 Szombathely , Széll k u. 4.